Personeelsselectie / Loopbaanadvisering / Studie- en beroepskeuze / Coaching

Studie- en beroepskeuze

Een verkeerde keuze van beroep of studie hoeft niet onherroepelijk te zijn, maar betekent in de praktijk wel vaak verloren tijd, geld en energie die beter besteed had kunnen worden. Het tijdig laten verrichten van een studie- en/of beroepskeuzeonderzoek kan iemand helpen een verkeerde keuze te vermijden. Tevens kan een dergelijk onderzoek in een later stadium een leidraad vormen bij eventuele omscholing naar een ander beroep.

Als doelgroep denken wij aan leerlingen van het voortgezet onderwijs die voor de opgave staan om te kiezen voor een vervolgopleiding. Ook worden wij ingeschakeld wanneer de schoolse resultaten te wensen overlaten en de vraag naar achterliggende oorzaken zich aandient.

Verder wordt advies verstrekt aan diegenen die voor de keuze staan om een (soms kostbare) studie te volgen. Een beter inzicht in capaciteiten, vaardigheden en doorzettingsvermogen kan de haalbaarheid van een opleiding of studie op betrouwbare wijze in beeld brengen.

Tenslotte zien wij mensen die niet (helemaal) tevreden zijn met het huidige werk of de opleiding die op dit moment gevolgd wordt. Ook dan kan de vraag naar beter passende alternatieven naar boven komen.

Dit onderzoek wordt op individuele basis verricht en houdt zich bezig met interesses, intellectuele capaciteiten en persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van de kandidaten. De testduur bedraagt een gehele dag, met inbegrip van een lunchpauze. De resultaten worden direct aan het einde van de testdag met de cliënt(e) doorgesproken.

Ter afronding wordt aan de betreffende kandidaat een uitvoerig schriftelijk rapport toegezonden, met hierin concrete aanbevelingen t.a.v. passende beroepen en/of studiekeuze. Eventuele externe opdrachtgevers ontvangen deze rapportage eveneens, na toestemming van betrokkene.

Cliënten komen met ons bureau in contact door aanmelding via de werkgever en begeleidende instantie(s) of nemen op eigen initiatief contact met ons op.

Psychologisch Adviesbureau van der Weele

Stationspark 31
4462 DZ Goes
T: 0113-251331
E: info@pawgoes.nl