Personeelsselectie / Loopbaanadvisering / Studie- en beroepskeuze / Coaching

Personeelsselectie

Psychologisch onderzoek en assessment t.b.v. personeelsselectie is één van de basisactiviteiten van ons bureau. Voor werkgevers is het van groot belang om met aandacht hun personeel te selecteren aangezien het aannemen van geschikte medewerkers voor een groot deel hun succes bepaalt. Een werkgever die een verkeerde keuze heeft gemaakt bij het in dienst nemen van een personeelslid kan die keuze meestal moeilijk ongedaan maken, tenzij tegen hoge kosten. Kosten die in geen verhouding staan tot de prijs van een psychologisch onderzoek of assessment.

Met een assessment kan uiteraard niet ieder risico worden uitgesloten, maar wetenschappelijk onderzoek toont wel aan dat de kans op een juiste beslissing hierdoor in belangrijke mate toeneemt. De werkgever krijgt aanmerkelijk meer informatie over een kandidaat (m/v) dan uitsluitend op grond van een sollicitatiegesprek en het CV kan worden verkregen.

Anderzijds krijgt ook de kandidaat meer inzicht in zijn of haar kans van slagen in de nieuwe functie en kan ook deze een verkeerde keuze hiermee voorkomen. Hoewel menigeen een selectie-onderzoek misschien vooral als sta-in-de-weg voor het verkrijgen van een functie zal zien is het belang voor de kandidaat niet anders dan voor de werkgever. Beiden zijn gebaat bij een passende keuze en beiden plukken de wrange vruchten van een verkeerde beslissing.

Naast objectief selectie-instrument kan het psychologisch onderzoek tevens dienen als sterkte-zwakte analyse waarbij tijdens inwerkperiode en verdere loopbaanontwikkeling gebruik kan worden gemaakt. Bestaat er wel of geen doorgroei-potentieel? Is de beoogde opleiding inderdaad haalbaar? Waar moet bij het inwerken extra aandacht aan worden besteed? Past deze vacature voldoende bij de sollicitant(e) om de uitdaging en het plezier in het werk gedurende langere tijd te kunnen behouden?

Een selectie-onderzoek begint met een zorgvuldige functie-analyse. Op basis daarvan wordt een op de vacature gerichte testbatterij opgesteld. Dit omvat veelal capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten, interessetests, een tweetal gesprekken met de psychologisch adviseur en praktische opdrachten.

Het testonderzoek neemt over het algemeen een gehele werkdag in beslag, met inbegrip van een lunchpauze. Na afloop worden de resultaten eerst met betrokkene doorgesproken. Met zijn of haar toestemming wordt vervolgens ook aan opdrachtgever gerapporteerd.

Voor specifieke vraagstellingen hanteren wij verder nog het zogenaamde screenings-onderzoek, bv. voor functies op een lager niveau of voor uitsluitend een niveaubepaling. Dit onderzoek neemt een halve dag in beslag.

Wij streven er naar om de tijd tussen aanmelding van kandidaten en afronding middels een uitvoerig schriftelijk rapport niet langer te doen zijn dan 14 dagen. Wij zijn gevestigd in Goes (Zeeland).

Psychologisch Adviesbureau van der Weele

Stationspark 31
4462 DZ Goes
T: 0113-251331
E: info@pawgoes.nl