Personeelsselectie / Loopbaanadvisering / Studie- en beroepskeuze / Coaching

Informatie opdrachtgever

Procedure

Een testonderzoek duurt in de regel een gehele dag. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar iemands beroepsmatige belangstelling, zijn/haar capaciteiten, vaardigheden en verdere persoonlijkheidskenmerken. Indien gewenst kan hieraan onderzoek naar (potentiële) leidinggevende capaciteiten worden toegevoegd. U verkrijgt op deze wijze betrouwbare informatie omtrent competenties, ontwikkelmogelijkheden en eventuele aandachtspunten.

De kandidaat ontvangt vooraf een schriftelijke uitnodiging en krijgt tussen de middag van ons een lunch aangeboden. Na het onderzoek worden de resultaten als eerste met de kandidaat besproken. Met zijn of haar toestemming wordt vervolgens ook aan opdrachtgever gerapporteerd.

Juist omdat wij ons niet bezig houden met werving (search) en outplacement kunt u erop vertrouwen dat het door ons gegeven advies geheel onafhankelijk en objectief tot stand komt. Wij hebben slechts één belang en dat is uw belang.

Aanmelding

U kunt de aanvraag voor een onderzoek zowel telefonisch doen als per e-mail. Behalve de NAW-gegevens van de kandidaat willen wij graag de specifieke vraagstelling weten, wat eventuele aandachtspunten zijn en (bij een selectieonderzoek) zoveel mogelijk informatie omtrent uw organisatie en de functie waarvoor getest wordt (taak/functieomschrijving e.d.).

Betreft het een loopbaanonderzoek dan ontvangen wij graag enige informatie over de achtergronden van de aanvraag, alsmede over de doelstelling en mogelijke alternatieven. Ook dan is het voor ons vaak zinnig om een actuele functieomschrijving te hebben, met name indien zich op dit gebied problemen voordoen.

Heeft u nog vragen of wilt u geheel vrijblijvend kennis met ons maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook zijn wij uiteraard bereid om geheel vrijblijvend een kennismakingsbezoek aan uw bedrijf of organisatie te brengen.

Psychologisch Adviesbureau van der Weele

Stationspark 31
4462 DZ Goes
T: 0113-251331
E: info@pawgoes.nl