Personeelsselectie / Loopbaanadvisering / Studie- en beroepskeuze / Coaching

Coaching

Individuele coaching kan nuttig zijn om medewerkers te helpen met het ontwikkelen van meer effectief gedrag en van bepaalde competenties die voor het werk nodig zijn. Men kan hierbij denken aan het verbeteren van leidinggevende capaciteiten of het tonen van een meer assertieve werkhouding. Ook op communicatief gebied zijn er vaak zaken die verbeterd kunnen worden en die daarna het persoonlijk functioneren vergemakkelijken en de persoonlijke effectiviteit verbeteren.

Tevens begeleiden wij medewerkers die met “burn-out” verschijnselen zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Wat is hiervan de oorzaak en hoe kan uitval of herhaling van uitval worden voorkomen? Wat kan men het beste doen om het herstel te bevorderen? Hoe is de balans tussen werk en privé? Is een terugkeer naar de oude functie haalbaar en, zo ja, op welke wijze?

Verder kan men bij ons terecht voor andersoortige klachten van psychische of psychosomatische aard die binnen een relatief kortdurend contact aangepakt kunnen worden. Wij zijn BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog.

De duur van de coaching is afhankelijk van de specifieke vraag en de ernst van de problematiek. Door onze resultaatgerichte aanpak kan men veelal volstaan met vier tot acht gesprekken. Deze kunnen zich uitstrekken over een periode van enkele weken tot maximaal een jaar.

Psychologisch Adviesbureau van der Weele

Stationspark 31
4462 DZ Goes
T: 0113-251331
E: info@pawgoes.nl