Info kandidaat

Procedure

Als je deel gaat nemen aan een psychologisch onderzoek of assessment dan ontvang je van ons een schriftelijke uitnodiging met daarin de afgesproken datum, tijd en locatie. Tevens sturen wij een folder toe met daarin de gang van zaken omtrent het psychologisch onderzoek en ook jouw rechten in deze... Lees verder >>

Voorbereiding

Een assessmentdag bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen: gestructureerd interview, intelligentie- en vaardigheidstests, persoonlijkheidsvragenlijsten, praktische opdrachten en een eindgesprek. De uitkomsten van de dag worden gebruikt om een gefundeerde inschatting te maken van je geschiktheid... Lees verder >>